2012/13

27a day Serie A Tim 2012/13

03 Mar 2013 - 12:30

 • Torino
  Torino
  0
 • -
 • 0
  Palermo
  Palermo
72

Ranking

 • 1
 • Juventus
 • 59
 • 2
 • Napoli
 • 53
 • 3
 • Milan
 • 48
 • 4
 • Inter
 • 47
 • 5
 • Lazio
 • 47
 • 6
 • Fiorentina
 • 45
 • 7
 • Roma
 • 43
 • 8
 • Catania
 • 42
 • 9
 • Udinese
 • 40
 • 10
 • Sampdoria
 • 35
 • 11
 • Bologna
 • 32
 • 12
 • Torino
 • 32
 • 13
 • Parma
 • 32
 • 14
 • Cagliari
 • 31
 • 15
 • Atalanta
 • 30
 • 16
 • Chievo
 • 29
 • 17
 • Genoa
 • 26
 • 18
 • Palermo
 • 21
 • 19
 • Siena
 • 21
 • 20
 • Pescara
 • 21

* Torino 1 penalty points
* Sampdoria 1 penalty points
* Atalanta 2 penalty points
* Siena 6 penalty points